KIASK000342 Kia Sorento 4 Button 2014 Smart Remote Keyless Entry Transmitter

  • KIASK000342 Kia Sorento 4 Button 2014 Smart Remote Keyless Entry Transmitter
Brand: KIA

Description

Kia Sorento 4 Button 2014 Smart Remote Keyless Entry Transmitter

Transponder Chip ID: 46

Key Blank : NIL

Frequency: 434mhz Continental
 
Car: Kia Sorento

You may also like